ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Η εταιρεία μας C&M Energy Applications Ltd με προσοντούχο, άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό δραστηριοποιείται και παρέχει υπηρεσίες στην Κυπριακή αγορά με απώτερο σκοπό την εκτέλεση έργων που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως είναι :

  • Ο σχεδιασμός, η προμήθεια και η εγκατάσταση ηλιακής ενδοδαπέδιου θέρμανσης με τη βοήθεια θερμικών επιλεκτικών πλαισίων, αντλίων θερμότητας, condensing boiler, ενεργειακές εστίες, λέβητες γκαζιού και γεωθερμίας.
  • Ο σχεδιασμός, η προμήθεια και εγκατάσταση θερμικών επιλεκτικών πλαισίων για θέρμανση πισίνας με τη βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας σε κατοικίες και ξενοδοχειακές μονάδες.
  • Ο σχεδιασμός, η προμήθεια και εγκατάσταση οποιονδήποτε άλλων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, ζεστών νερών χρήσης, πιεστικών συστημάτων και αυτοματισμών.
  • Ο σχεδιασμός, η προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταïκών συστημάτων και μικρών ανεμογεννητριών σε κατοικίες και υποστατικά μακριά από το δίκτυο, αλλά και για επενδυτές που διαθέτουν μεγάλες στέγες σπιτιών ή ταράτσες εργοστασίων που στοχεύουν σε  επιπλέον εισόδημα.
  • Η προμήθεια λαμπτήρων LED σε κατοικίες, κτίρια, ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και φωτοβολταïκές λάμπες για δρόμους.
  • Η επίβλεψη κατά τη διάρκεια των εργασιών στο εργοτάξιο με στόχο τη σωστή διεκπεραίωση των εργασιών.
  • σχεδιασμός και η παροχή συμβουλών για εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενα ή και νέα κτίρια και κατοικίες όσον αφορά τη θέρμανση, την ψύξη και τον ηλεκτρισμό.
  • Η παροχή  εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση/εγκατάσταση των προϊόντων μας.